Lilypie Kids Birthday tickers
کنترل زبان
باباش | 20 آوریل 2015 @ 11:25 ق.ظ

دو سه روز پیش، موقع رانندگی، یهو یه ماشین دیگه بد اومد سمتمون و یه بوق هم زد، یهو از دهنم پرید و گفتم: «بیشعور»! بعد یهو یاسمین گفت «به کی گفتی بیشعور؟» گفتم «اون آقاهه کار بد کرد، گفتم» و بعد هم کلی ناراحت بودم از اینکه جلوی بچه همچین چیزی گفتم.

دیروز صبح که میخواستیم از خونه بریم بیرون، یهو یاسمین خندون اومد توی اتاقمون و یه چیزی با این مضمون گفت که «بیشعور! آقاهه بیشعوره» و خندید! اونجا بود که میخواستم دو دستی بزنم تو سرم که چرا حواسم رو جمع نکرده بودم و جلوی بچه فحش دادم. بعد براش توضیح دادم که «دخترم من حرف خیلی بدی زدم. اشتباه کردم. معذرت میخوام. دیگه این حرفو نمیزنم. این حرف، حرف خوبی نیست». یاسمین هم با تعجب به من نگاه کرد و سکوت کرد و رفت. امیدوارم یادش بره و دیگه تکرارش نکنه 🙁

اتفاقات · عذاب وجدان

۲ نظر

  1. مامانش گفته:

    20 آوریل 2015 در ساعت 2:25 ب.ظ

    سخت ترین کار دنیا 😀

  2. خاله الی گفته:

    3 جولای 2015 در ساعت 4:19 ب.ظ

    خیلی سخت نگیر بچه دو روز دیگه وارد جامعه بشه از این چیزازیاد میشنوه مهم اینه که باید بدونه نباید ازش استفاده کنه

ارسال نظر